GOTTSUNDA CENTRUM UPPSALA 2017-12-14T11:27:04+00:00

Gottsunda Centrum – Uppsala

Gottsunda Centrum kännetecknas av lättillgänglighet, ett bra utbud av butiker, service, café- samt restauranger, hälsa, kultur och samhällsservice. En inspirerande mötesplats i ett område med stor utvecklingspotential.

  • Kund: Uppsala Kommunala Fastighets AB
  • Ort: Uppsala
  • Vi bidrar med: Centrumutveckling – Analys & rådgivning / Centrumutveckling – Design & funktion/ Centrumutveckling – Etablering & uthyrning / Centrumutveckling – Bygg & teknik/ Centrumutveckling

    NCM har ett övergripande ansvar att driva utvecklingen av Gottsunda Centrum.

Beskrivning:

Planeringen för Gottsunda Centrum påbörjades redan 2005 och sedan dess har NCM varit med. Nya Gottsunda Centrum innehåller ett 45-tal butiker, friskvård, kulturhus och en flexibel inomhusmarknad.

Hösten 2014 invigdes den stora stadsdelsförnyelsen av Gottsunda med bland annat en utbyggd och förnyad centrumanläggning, ny vägdragning från Gottsunda Centrum till Dag Hammarskjölds väg och ett nytt utomhustorg vid infarten till centrum. I samband med att arbetet med gallerian blev klart blev även det så kallade Kulturhuset färdigt med Bibliotek, dans och teaterlokaler och Kulturpunkten ett kulturellt aktivitetshus.

För närvarande, 2016–2017 färdigställs ett kontorshus om 3 000 kvm i tre våningar ovanpå delar av centrumbyggnaden. De nya ytorna ger plats för vårdcentralen och folktandvården som flyttar från den gamla delen i Gottsunda centrum.

2016 fattades beslut om att skapa ett mattorg som en del av det befintliga innetorget med ett utökat matutbud. Samtidigt görs även en översyn av dagens torgmiljö som kommer att få en trivsammare atmosfär och sittmiljö.

Den uthyrbara ytan är 29 000 kvm. Den årliga omsättningen ungefär 500–550 mkr och besökarantalet 4 miljoner.

TILLBAKA TILL PROJEKT

KONTAKTA LARS TOLL FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-559 66 55 eller lars.toll@ncmd.se